Munkaruha elszámolásának feltételei

Az Szja törvény 1. számú melléklet 9.2. pontja alapján munkaruházati terméknek minősül:

a) a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előírt módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint tartozékai;
b) az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a munkakörén, feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be;
c) az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai
ca) a közúti közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,
cb) a vízi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörökben, a műszaki, nautikai, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a hajózási vállalat vezetésében a forgalmi, kereskedelmi és a közönség-kapcsolattartók, illetve a hajózást képviselők munkaköreiben,
cc) a légi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel kapcsolattartó munkakörökben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a légiforgalmi irányítás munkaköreiben,
cd) a posta és távközlés területén az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők munkaköreiben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,
ce) a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben, valamint a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben;
d) a kifejezetten jelmezszerű öltözet (így különösen: a kosztümös színielőadások jelmezei), a szolgáltatási tevékenységet végzők (portás, pincér, sportjátékvezető, kegyeleti szolgáltatást végző stb.) megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai, amely az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viseletre alkalmatlan.
 
A b) pont szerinti munkaruha-juttatás adómentességéhez jellemzően két feltétel kapcsolódik:
a dolgozó olyan munkakörben dolgozzon, ahol munkaruha használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következne be;
az adott munkaruha olyan legyen, amely az adott munkakörben viselve a dolgozó egészségének védelmét, ruházatának megóvását szolgálja.
 
Abban az esetben, ha a magánszemély eredetileg utcai viselés céljára szolgáló ruházatán (pl. kosztüm, öltöny) látható módon eltávolíthatatlanul feltüntetésre kerül bármely cégjelzés (logó stb.), önmagában nem valósul meg az adómentesség törvényi feltétele, ha az említett ruházat az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli (pl. a munkakör jellegéből adódóan utcai) viselésre is alkalmas.
 
Az előzőek szerinti munkaruhától (munkaruházati terméktől) meg kell különböztetni azt a – munkaruhának nem tekinthető – ruházatot (pl. blúzt, pólót, kosztümöt, öltönyt), melynek viselését a munkáltató követeli meg és azt a munkáltató biztosítja. A munkavállaló ebben az esetben köteles a munkáltatója által megszabott öltözetet viselni, más öltözetben nem láthatja el a munkáját. 
 
Ilyennek minősülhet például az áruházi eladók „egyenpólója”. Ebben az esetben az Szja törvény 4. § (2a) bekezdés a) pontja alkalmazható, miszerint nem keletekzik bevétel a munkavégzés hatókörében a munkavégzés feltételeként biztosított dologgal összefüggésben. Fontos megjegyezni, hogy ezek a szabályok akkor alkalmazhatóak, ha a munkavállaló használatba kapja az általa kötelezően viselendő ruházatot, és a munkáltató gyakorlata alapján is egyértelmű, hogy azon nem keletkezik tulajdonjoga.   
Adóköteles ugyanakkor az a ruházati juttatás, amely nem az előzőek szerinti célt szolgálja, és munkaruházati terméknek sem tekinthető. Amennyiben az ilyen, munkáltató által nyújtott ruházati juttatás körülményei megfelelnek az Szja törvény 70. § (1a) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételeknek, akkor a juttatás az Szja törvény szerinti egyes meghatározott juttatásként (azaz kifizetői adóteher mellett) adóköteles. Az említett feltételek hiányában az adóköteles juttatás a munkavállaló bérjövedelmének minősül.
 
Kiemelendő továbbá, hogy adózási szempontból nincs jelentősége annak, hogy a munkaruházatot vagy a munkavégzés során kötelezően viselendő ruházatot a munkáltató vagy a magánszemély – a munkáltató nevére szóló számlával – vásárolja meg. 
 
Egyéb adómentes ruházati juttatás
 
Az Szja törvény 1. számú mellékletének 8.25. alpontja sportruházat tekintetében mondja ki az adómentességet. Ez alapján adómentes a sportszervezet által az olimpián, a világ- és Európa-bajnokságon, a speciális világjátékon való részvételhez a versenyző vagy a hivatalos sportszakember részére adott, a nemzeti címerrel ellátott, a nemzetközi szervezet által előírt sportruházat és formaruha.

 

forrás: onadozo.hu

Hírek - VIP Gazdasági Assistance személyre szabott szolgáltatások

Az új uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR teljes szövege magyarul

2018. Június 23.

részletek

Online számlázás

2018. Január 31.

részletek

Új adatvédelmi rendelkezések KKV-knak

2018. Január 31.

részletek

Kötelező Cégkapu szolgáltatásról

2018. Január 11.

részletek

Bemutatkozik: Horizont 2020 közvetlenül pályázható uniós támogatási rendszer

2017. Október 24.

részletek

Horizont 2020 Infokommunikációs Technológiák - Pályázók Napja Budapest, 2017. november 9-10.

2017. Október 24.

részletek

Megtörtént 2015 elején az 5 Operatív Program brüsszeli jóváhagyása

2015. Február 18.

részletek

Új lehetőségek a tisztességesen pályázók számára a korrupció visszaszorítására

2015. Január 09.

részletek

Minden európai uniós pályázat megjelenik 2015 elejéig

2014. December 09.

részletek

Mi várható az agrárium támogatási rendszerében 2015-től?

2014. December 09.

részletek

Több tucat visszaélést tárt fel az OLAF 2014ig az uniós támogatásokkal kapcsolatban, A büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerül.

2014. November 30.

részletek

Újabb súlyos büntetést kaptunk Brüsszeltől az aszfaltkeverő telepek miatt

2014. November 26.

részletek

A 2014-20-as európai uniós pályázati fejlesztési időszak új célkitűzéssel

2014. November 24.

részletek

Munkaruha elszámolásának feltételei

2014. November 11.

részletek

Tisztességtelen beszerzések és az informátori díj

2014. November 10.

részletek

Nyugdíjaskatasztrófa jöhet már pár éven belül

2014. Augusztus 13.

részletek

A mai generáció jövője, mi lehet a megoldás?

2014. Augusztus 13.

részletek

Uniós forrásból fejlesztik a szolnoki kórházat

2014. Augusztus 13.

részletek

Hamarabb jönnek az új uniós pályázatok, A 2014 és 2020 között lehívható összeg 7480 milliárd forint lesz.

2014. Augusztus 13.

részletek

Kétharmadnál tart a magyar forráslehívás

2014. Augusztus 13.

részletek

Magánszemélyek részére

RÉSZLETEK

Cégek
részére

RÉSZLETEK

Intézmények, -hivatalok részére

RÉSZLETEK

Külföldön élő magyarok részére

RÉSZLETEK

Egyházak
részére

RÉSZLETEK