Élelmiszer-előállító hely működési engedély - avagy mi szükséges az élelmiszer előállításához?


Az élelmiszer

Az engedélykötelezettség Magyar Köztársaság területén közfogyasztásra szánt, illetőleg forgalomba hozott élelmiszerekre, élelmiszer- és dohány-adalékanyagokra, valamint dohánytermékekre terjed ki.

Élelmiszer alatt értendő minden olyan növényi, állati - beleértve a mikroorganizmusokat is - vagy ásványi eredetű anyag, amely változatlan, előkészített vagy feldolgozott állapotban emberi fogyasztásra alkalmas. (Nem minősül élelmiszernek a gyógyszer, gyógyszernek nem minosülő gyógyhatású anyag és készítmény, gyógytápszer, az anyatejet pótló tápszer, a gyógyvíz, továbbá a nem csomagolt ivóvíz és ásványvíz.)

Élelmiszer-előállítása alatt a közfogyasztásra vagy ilyen célú továbbfeldolgozásra történő élelmiszer tisztítási, osztályozási, előkészítési, feldolgozási, csomagolási, tárolási műveletek összessége, vagy ezek részműveletei értendők. Élelmiszer-előállító hely alatt pedig az a létesítmény értendő, amelyben élelmiszer-előállító tevékenységet folytatnak.
[1995. évi XC. törvény 1-2. §]

Az élelmiszerek előállításának általános feltételei

Élelmiszer-előállító hely kizárólag ott létesíthető, ahol a dolgozók, a termékek, valamint a környezet védelméről gondoskodnak, továbbá ahol a helyiség és az alkalmazott gépek, eszközök, berendezések működésével kapcsolatos építészeti, műszaki, technológiai, környezetvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai feltételek biztosítottak. [Az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről a 17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rend. rendelkezik.]

Az élelmiszer-előállító hely létesítését, illetve az feltételek lényeges megváltoztatásával járó átalakítását jóváhagyás céljából - a tervdokumentáció egyidejű bemutatása mellett - a telepítés helye szerint illetékes megyei (fovárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásnak be kell jelenteni.

Élelmiszert előállítani kizárólag működési engedéllyel rendelkező élelmiszer-előállító helyen szabad. A muködési engedélyt - a vendéglátás kivételével - az Állomás az érdekelt szakhatóságok egyetértésével adja ki, illetve a feltételek megszűnte esetén vonja vissza. 

[1995. évi XC. törvény 3. §]

Az eljárási szabályok

Feldolgozott élelmiszert előállító új élelmiszer-előállító hely létesítése esetén - a vendéglátás és közétkeztetés kivételével - vagy a meglévő élelmiszer-előállító hely olyan mértékű átalakítása esetén, amely az előbbi feltételek lényeges megváltozásával jár, a területileg illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (Állomás), az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes intézete, valamint a környezetvédelmi felügyelőség, illetve nemzeti park igazgatóság szakhatósági hozzájárulásukat az építésügyi eljárás keretén belül gyakorolják.
A szakhatóságok szakhatósági hozzájárulásukat a következő tartalmú kérelem alapján adják meg:

1. Az élelmiszer-előállító neve, címe:
2. Az élelmiszer-előállító hely címe:
Az élelmiszer-előállító hely létesítéséhez mellékelni kell a tervdokumentációt.
A tervdokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
- az élelmiszer-előállító hely tevékenységi körének meghatározása;
- hivatalos helyszínrajz;
- technológiai folyamatábra;
- technológiai elrendezési rajz M 1:50 méretarányban;
- anyagmozgatási és személyforgalmi terv;
- műszaki-technológiai leírás;
- az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési tervei;
- gyártástechnológia szerinti gépjegyzék;
- a környezetet várhatóan terhelő hatások;
- a környezetet terhelő anyagok és a zaj környezet- és egészségvédelmi eloírásoknak megfelelő kezelési, elhárítási módjai.

A feldolgozott élelmiszert előállító élelmiszer-előállító hely működési engedélyét - a vendéglátás és közétkeztetés kivételével - az Állomás a szakhatóságok szakhatósági hozzájárulásával adja meg.
(A működési engedélyt az előírt feltételek lényeges megváltozásával járó átalakítás esetén is meg kell kérni.)

A működési engedély iránti kérelmet az előállítás megkezdése előtt legalább 30 nappal az Állomáshoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
- szakképesítéshez kötött élelmiszer-előállító tevékenység esetén az előírt képesítéssel rendelkező felelős vezető nevét, címét, végzettségét, illetve a működési engedélyt kérő nyilatkozatát az előírt szakképesítéssel rendelkező felelős vezető alkalmazásáról,
- az élelmiszer-előállításhoz felhasználni kívánt ivóvíznek az Országos Tisztifőorvos által kijelölt laboratóriumban történt vizsgálatának eredményét,
- az előállítónak (üzemeltetőnek) a működtetéshez való jogosultságát hitelt érdemlően bizonyító dokumentum másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány stb.).
- az előállítani kívánt élelmiszernek gyártmánylapját vagy annak tervezetét (pl. próbagyártás szükségessége esetén) 

Az Állomás az engedély kiadásáról, illetve visszavonásáról, valamint az e körben hozott minden intézkedéséről köteles értesíteni a szakhatóságokat.
Az előállító kérelmére, vagy amennyiben a benyújtott dokumentáció alapján ez szükséges, a szakhatóságok helyszíni szemlét tartanak.
A receptúra bevezetése, a technológia, valamint a berendezések kipróbálására szolgáló tevékenység próbagyártásnak minősül. A próbagyártáshoz - amelynek időtartama 30 napnál hosszabb nem lehet - nem szükséges a működési engedély.
A próbagyártás során előállított élelmiszert csak az Állomás által jóváhagyott gyártmánylap alapján lehet forgalomba hozni. 

[1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rend. 1-4. §]

A jogorvoslat

Az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás döntése elleni fellebbezés ügyében Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium jár el. A másodfokú döntés elleni további jogorvoslati fórum a bíróság.
Az élelmiszer igazgatási szolgáltatás díjai:
Az engedély díja, amennyiben a szükséges vizsgálatok helyszíne megegyezik a hatóság telephelyével
- Élelmiszer-előállító hely létesítési engedélye 8 800 Ft
- Élelmiszer-előállító hely muködési engedélye 11 000 Ft

A engedélyt nem igénylő tényt, adatot igazoló irat kiadása 1000 forint díjat kell felszámolni.

Az ügyfél a felmerült igazgatási szolgáltatási díjat kérelemre indult eljárás esetén az eljárás megindításakor, hibásnak bizonyult termék vizsgálati díját a számla átvételétol számított 8 napon belül köteles megfizetni a szolgáltatást teljesítő hatóság részére a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlára.

Az igazgatási szolgáltatási eljárásokért megállapított díjtételek nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. 
A kérelemre indult eljárás megfizetett díjának 50%-a a laboratóriumi vizsgálatok megkezdéséig visszaigényelhető a kérelem visszavonása esetén.

A másodfokú eljárás során a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját az első fokon eljáró hatóság megelőlegezi. Ha
a) a másodfokon eljáró hatóság az első fokon eljárt hatóság részben vagy egészben jogszabálysértő határozatát a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok eredménye alapján megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az első fokon eljárt hatóság köteles a másodfokon felmerült vizsgálati díjat a másodfokú határozattól függően részben vagy egészben viselni;
b) a másodfokon eljáró hatóság az első fokú határozatot helybenhagyja, a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok díját a másodfokon eljárt hatóság téríti meg az első fokon eljárt hatóságnak, kivéve, ha a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatra a fellebbező ügyfél kérelmére, önálló eljárásként került sor. Az ügyfél kérelmére elrendelt vizsgálat díját a fellebbező ügyfél téríti meg az első fokon eljárt hatóságnak.

Jogszabályok:
1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről
1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rend. az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról
17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rend. az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

 

Hírek - VIP Tanácsadási Assistance személyre szabott szolgáltatások

Mi az a süti / cookie?

2017. Június 13.

részletek

Szemléletformáló gondolatok nők számára

2014. December 09.

részletek

Élelmiszer-előállító hely működési engedély - avagy mi szükséges az élelmiszer előállításához?

2014. November 27.

részletek

8 tipp gyorshajtási bírságok ellen

2014. November 11.

részletek

Hatékony időgazdálkodás tréning, hogy mindenre legyen időd

2014. November 11.

részletek

A 40 éve dolgozó nőkre vonatkozó nyugdíjkedvezmény szabálya módosult

2014. November 02.

részletek

Miért volt boldog nagyszüleink házassága?

2014. Augusztus 18.

részletek

14 segítő tipp az empatikus, rendkívül érzékeny embereknek

2014. Augusztus 18.

részletek

Hogyan készítsük fel a gyereket az iskolai bántásokra?

2014. Augusztus 18.

részletek

Változások az arculati előírásokban és a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeiben

2014. Augusztus 13.

részletek

Uniós pályázati e-ügyintézés

2014. Augusztus 13.

részletek

Kifizetési kérelem benyújtási időszak nyílt!

2014. Augusztus 13.

részletek

Eszközbeszerzés, telephelyfejlesztés 2014-2015

2014. Augusztus 13.

részletek

Vekerdy Tamás: Ordító fegyelmezés helyett

2014. Augusztus 13.

részletek

Magánszemélyek részére

RÉSZLETEK

Cégek
részére

RÉSZLETEK

Intézmények, -hivatalok részére

RÉSZLETEK

Külföldön élő magyarok részére

RÉSZLETEK

Egyházak
részére

RÉSZLETEK