Mi várható az agrárium támogatási rendszerében 2015-től?


Átalakul a következő évtől az európai uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások rendszere. A változások megértéséhez ismernünk kell az előző rendszert, eddig ugyanis a közvetlen támogatások rendszere három részből állt Magyarországon: a Közös Agrárpolitika (KAP) I. pillérébe tartoztak a közvetlen támogatásokra és a piaci intézkedésekre elkülönített uniós támogatások. A KAP II. pillére a vidékfejlesztésre fordítható uniós és nemzeti támogatásokat fedi le, amelynek elosztását a második Orbán-kormány megalakulása óta a Miniszterelnökség irányítja. A közvetlen támogatások elosztásának rendszerében a harmadik elem a nemzeti támogatási jogcímeket foglalja magában. Az eddigi, egységes területalapú támogatáson (SAPS) nyugvó rendszer – egységes, átalánytámogatás igénylésével – továbbvihető 2020-ig, ha a termelő az adott évben erre vonatkozóan támogatási kérelmet nyújt be.

Kötelező elem a zöldítés

Jövőre azonban jelentősen átalakul ez a támogatási rendszer, és az új támogatáselosztás alapjaiban két részből tevődik majd össze: a korábban igényelhető területalapú támogatás megmarad, emellett kötelező elem lesz a zöldítés és a fiatal gazdáknak juttatott támogatás. Az új rendszer támogatási feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kínál részletes felvilágosítást a gazdálkodóknak, de az agrárkamara és a falugazdász-hálózat is segít.

A kormány célja, hogy az agrá­riumban is a kis- és középvállalkozások erősödjenek, és a régi nagybirtoki rendszerrel szemben a családi gazdaságok kerüljenek kedvezőbb helyzetbe. A 2020-ig tartó új uniós ciklus végéig, a partnerségi megállapodás értelmében 2500 milliárd forint áll rendelkezésre a közvetlen termelői kifizetésekre, vidékfejlesztésre pedig 137 milliárdot csoportosított át a kormány.

A minimumkifizetés az egy hektárra igényelhető SAPS mellett kibővül, így már az állatokra vonatkozó termeléshez kötött támogatásban is részesülhet a gazdálkodó akkor is, ha egy hektár SAPS-jogosult területtel sem rendelkezik. Ez a minimumtámogatás száz euró. A SAPS-keretre akkor jogosult a termelő, ha rendelkezik legalább húsz hektár SAPS-jogosult területtel, vagy akkor, ha az éves árbevétele nem haladja meg az ötezer eurót. Nem jogosult a területalapú támogatásra az, aki úgynevezett negatív listán szerepel.

Minden gazdálkodó számára általános támogatási jogcím a zöldítés, amely a tagállamok számára is kötelező, mértéke a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg harminc százaléka. A zöldkomponens támogatásának feltétele a növénytermesztés diverzifikálása, az állandó gyepek fenntartása, valamint az ökológiai célterület fenntartása. A zöldítés lényege a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági termelési forma alkalmazása, minden gazdálkodónak kötelező ennek megőrzése érdekében lépéseket tennie.

A növénytermesztés diverzifikálása azt jelenti, hogy annak a gazdálkodónak, aki tíz hektár feletti területet művel, az adott évben legalább két különböző növénykultúrát kell termesztenie. Ez harminc hektár felett már háromféle növény termesztését jelenti egy évben. A legnagyobb területen termesztett növény a földterület legfeljebb 75 százalékát foglalhatja el, három növény esetén a két legnagyobb terület nem haladhatja meg a birtok 95 százalékát. A fennmaradó öt százalékon úgynevezett ökológiai célterületet kell fenntartani, emellett állandó gyepterületet is ki kell hagyni a termelés alá vont földek mellett. A zöldítés szabályai alól csak az ökológiai tanúsítvánnyal rendelkező birtokok jelentenek kivételt, mivel ezek automatikusan jogosultak a támogatásra. Az agrár-környezetgazdálkodási programok azonban csak 2016-tól indulnak újra, korábban Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár elmondta, ennek oka, hogy az unió nem hozta meg a program 2015-ös elindításához szükséges alaprendeletet, így csak nemzeti pénzekből lehetett volna biztosítani a programhoz kötött támogatásokat.

A fiatal gazdák érdekében

Nem csak Magyarországon, de uniós szinten is problémát jelent a gazdatársadalom elöregedése. A fiatal gazdák hazánkban jelentős nemzeti indulótámogatást kapnak, az EU is támogatja őket. A támogatásra az olyan, negyvenévesnél fiatalabb földműves jogosult, aki 2015-ben kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy aki gazdaságát a támogatás benyújtását megelőző öt évben hozta létre. A fiatalokat segítő pénzeket öt éven keresztül folyósítja az unió. A támogatás felső területi korláta 90 hektár.

Nemrég véglegesített a magyar kormány és az Európai Unió azt a listát, amely a közvetlen termeléshez kötött támogatásokat tartalmazza. Erre évente több mint ötvenkétmilliárd forintot fizetnek ki a gazdáknak. Összesen tizenkét jogcímre igényelhetnek közvetlen támogatást a földművesek. Ezek közül az állattartásban a hús- és tejhasznú anyatehenek, a hízott bikák, az anyajuhok és anyakecsketartók igényelhetik a pénzeket. A növénytermesztéssel foglalkozók a cukorrépa, a rizs, a gyümölcsösök, zöldségek, ipari zöldségek, szemes- és szálas fehérjenövények után hívhatnak le támogatást.

Egyéb támogatások

Megmaradt a következő költségvetési időszakra a kisgazdaságok egyszerűsített támogatása is, amely önkéntes bevalláson alapul, és a keretösszeg tíz százaléka fordítható erre a jogcímre, amely minden közvetlen kifizetést helyettesít. Az egy összegű támogatás ötszáz euró évente egy gazdának. Feltétele, hogy legalább egy hektár területtel rendelkezzen a termelő, támogatásának mértéke pedig nem érné el a normál rendszerben az ötszáz eurót.

Sok vitát kavart a nyáron az úgynevezett degresszivitás. A kormány élt azzal a lehetőséggel, hogy a támogatások tizenöt százalékát vidékfejlesztési célokra csoportosítsa át. Ez csak a SAPS-ra vonatkozik, annak is a 150 ezer euró feletti összegére. Területi korlátot is elfogadott az Országgyűlés: 1200 hektár feletti birtokméretnél a teljes területalapú támogatást megvonják, amelynek mértéke 1037 hektár és 1200 hektár között azonban csak öt százalék. Az átcsoportosítás az alaptámogatást érinti, az egyéb jogcímekre járó és a közvetlen támogatást továbbra is igényelhetik a gazdálkodók.

Forrás: Magyar Hírlap

Hírek - VIP Gazdasági Assistance személyre szabott szolgáltatások

Az új uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR teljes szövege magyarul

2018. Június 23.

részletek

Online számlázás

2018. Január 31.

részletek

Új adatvédelmi rendelkezések KKV-knak

2018. Január 31.

részletek

Kötelező Cégkapu szolgáltatásról

2018. Január 11.

részletek

Bemutatkozik: Horizont 2020 közvetlenül pályázható uniós támogatási rendszer

2017. Október 24.

részletek

Horizont 2020 Infokommunikációs Technológiák - Pályázók Napja Budapest, 2017. november 9-10.

2017. Október 24.

részletek

Megtörtént 2015 elején az 5 Operatív Program brüsszeli jóváhagyása

2015. Február 18.

részletek

Új lehetőségek a tisztességesen pályázók számára a korrupció visszaszorítására

2015. Január 09.

részletek

Minden európai uniós pályázat megjelenik 2015 elejéig

2014. December 09.

részletek

Mi várható az agrárium támogatási rendszerében 2015-től?

2014. December 09.

részletek

Több tucat visszaélést tárt fel az OLAF 2014ig az uniós támogatásokkal kapcsolatban, A büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerül.

2014. November 30.

részletek

Újabb súlyos büntetést kaptunk Brüsszeltől az aszfaltkeverő telepek miatt

2014. November 26.

részletek

A 2014-20-as európai uniós pályázati fejlesztési időszak új célkitűzéssel

2014. November 24.

részletek

Munkaruha elszámolásának feltételei

2014. November 11.

részletek

Tisztességtelen beszerzések és az informátori díj

2014. November 10.

részletek

Nyugdíjaskatasztrófa jöhet már pár éven belül

2014. Augusztus 13.

részletek

A mai generáció jövője, mi lehet a megoldás?

2014. Augusztus 13.

részletek

Uniós forrásból fejlesztik a szolnoki kórházat

2014. Augusztus 13.

részletek

Hamarabb jönnek az új uniós pályázatok, A 2014 és 2020 között lehívható összeg 7480 milliárd forint lesz.

2014. Augusztus 13.

részletek

Kétharmadnál tart a magyar forráslehívás

2014. Augusztus 13.

részletek

Magánszemélyek részére

RÉSZLETEK

Cégek
részére

RÉSZLETEK

Intézmények, -hivatalok részére

RÉSZLETEK

Külföldön élő magyarok részére

RÉSZLETEK

Egyházak
részére

RÉSZLETEK