Miket kell ügyintézni, hogy kell eljárni hozzátartozónk halála esetén?

Az emberek többsége számára a halál életkortól függetlenül váratlanul jön. Ráadásul, mint a fenti példa is mutatja, a fájdalmon kívül anyagi problémákat is okozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogyan lehet megelőzni a tragédiát követő bonyodalmakat, illetve tanácsot adunk a haláleset utáni feladatok elvégzéséhez is.

1. Írjanak végrendeletet!
A megfelelő végrendelkezés sok problémát kiiktathat, ennek ellenére Magyarországon évente alig több mint 3 ezer végrendelet kerül a közjegyzők központi nyilvántartásába, noha 130-135 ezren halnak meg. Pedig a végakarat a családi viszonyok esetleges megváltozása, netán megromlása miatt is célszerűvé válhat.

Egy bodrogközi kisvárosban, Cigándon élte le az életét feleségével együtt Oláh Sándor. Közel ötven évig voltak házasok, de gyermekük nem született. Először Jolán néni halt meg. Az utána maradó vagyonát (némi földet, készpénzt és egy berendezett ház felét) a férje örökölte. Sándor bácsi majdnem tíz évvel élte túl a feleségét. Halála előtt pár évvel úgy döntött, végrendeletet ír. Három testvérének ugyanis népes családja volt, és ő nem akarta, hogy mindnyájan egyformán részesüljenek a javaiból. – Mi ápoltuk, gondoztuk a nagybátyámat – magyarázza Oláh István –, meg az egyik unokahúgom. Rajtunk kívül csak a még élő testvére látogatta rendszeresen.

– Előfordult a praxisomban, hogy egy édesapa a végrendeletében nem egyenlő arányban osztotta el vagyonát a gyerekei között. A papír azonban elveszett, és csak akkor találták meg egy fiók mögé csúszva, amikor az örökösök eladták a házat és elmozdították a bútorokat. Ilyenkor mindent vissza kell rendezni, és az örökhagyó végakaratának megfelelően újra elosztani a javakat – mondja dr. Nagy Nikoletta gyöngyösi ügyvéd, a Végrendelet című, laikusoknak szánt, gyakorlati kérdéseket közérthető módon megválaszoló kiadvány egyik szakmai lektora. – Elkerülheti ezt, ha végrendeletét ügyvédnél vagy közjegyzőnél tartja, és erről az örökösöket is tájékoztatja. Magát az okiratot nem muszáj bemutatnia nekik, ha nem akarja.

Hasznos tanácsok:
> Ha otthon, saját kezűleg írja meg a végakaratát, nagyon fontos, hogy minden egyes oldalt ellásson a kézjegyével, enélkül ugyanis az irat nem érvényes. Jó, ha két tanú is aláírja.
> Ha viszont másnak diktálja vagy ön géppel írja, mindenképpen önnek és két tanúnak is ellenjegyeznie kell minden lapot.
> A végrendelet érvényét veszti, ha valamelyik örökös jelen van a megírásakor. Mindig az utolsó végrendelet tekintendő irányadónak, mert az „felülírja” az előzőeket.

2. Ossza meg másokkal is a bánatát!
Ha otthon történt a haláleset, ki kell hívni a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, hogy elvégezze a halottvizsgálatot és kiállítsa a halottvizsgálati bizonyítványt. Ő intézkedik az elhunyt elszállításáról is.

Ha valamilyen okból ez még önre hárult, keressen valakit, akivel megoszthatja a fájdalmát, és akivel a további teendőket együtt végzi. A családon és a barátokon kívül akár olyan távolabbi ismerős is szóba jöhet, aki az önéhez hasonló veszteséget élt át a közelmúltban. A telefonos segélyszolgálatok telefonszámait pedig megtalálja a sos505.hu/­szolg.html weboldalon.

– Még nehezebb lett volna elviselni a bánatomat, ha egyedül lettem volna – mondja a budapesti Huszár József. – Már a szüleink halálakor is mindent a nővéremmel együtt intéztünk, de a gyöngyösi keresztanyánk elhunytakor még a szomszédok segítsége is kellett ahhoz például, hogy a gyászjelentések idejében eljussanak az ismerősökhöz. Most is látjuk, amikor kimegyünk a temetőbe, hogy a szomszédok rendszeresen gondozzák a sírt. Hálásak vagyunk az együttérzésükért és segítségükért.

Hasznos tanácsok:
> A halálesetet legkésőbb a következő munkanapon jelentse be az anyakönyvvezetőnél. Vigye magával az elhunyt személyi iratait (lehetőség szerint a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot is), illetve a halottvizsgálati bizonyítványt. Készítsen fénymásolatokat a halotti anyakönyvi kivonatról, ugyanis a bíróságok kivételével ezt mindenütt elfogadják.
> A temetés megrendelését, a kegyeleti cikkek (koporsó vagy urna, virágok stb.) kiválasztását gyakorlatilag minden településen több szolgáltatónál megteheti. Ha önnek nehezére esik az egyezkedés az efféle kérdésekben, mert úgy érzi, szerette halálához méltatlan ez, akkor szintén elkél egy higgadtabb ismerős segítsége.
> Válasszon olyan gyászruhát, amelyik ízlésének és pénztárcájának megfelelő. Egyes szabóságokban kedvezményt kaphat, ha több családtag rendeli meg náluk a gyászruháit. A cipő legyen elég kényelmes ahhoz, hogy a temetésen képes legyen benne állni.
> A kegyeleti értesítők elkészítéséhez kérjen ajánlatot több nyomdától. E-gyászjelentést készíthet a Budapesti Temetkezési Vállalat honlapján, az e-megemlekezes.hu weboldalon pedig emléket állíthat elhunyt szerettének.
> Ha újságban szeretné közzétenni hozzátartozója elhunytát, a gyászhír feladásakor legyen önnél a halotti anyakönyvi kivonat és a saját személyi igazolványa.

3. Az örökséget illető kérdések
A halál időpontjában meglévő ingó és ingatlan vagyontárgyakat elosztják. Az illetékes önkormányzat hagyatéki ügyekkel foglalkozó munkatársa által rendelkezésre bocsátott adatokból a közjegyző hagyatéki leltárt készít.

Az elhunyt ingatlanvagyonát a gyermekei öröklik, de, ha van túlélő házastársa, őt automatikusan a haszonélvezethez hasonló özvegyi jog illeti meg egészen haláláig, vagy amíg új házasságot nem köt. Az özvegyi jogról le lehet mondani, illetve meg lehet váltani.

A pénzt is az elhunyt gyermeke örökli. Ha még kiskorú, az összeg a gyámhatóság által kezelt bankszámlára kerül, és 18 éves koráig nem juthat hozzá. Az özvegy akkor férhet hozzá a pénzhez, ha bizonyíthatóan képtelen a gyermeket eltartani.

Hasznos tanácsok:
> Tájékozódjon alaposan, mielőtt elfogadja az örökséget! Nem mindig jár jól vele. – Előfordult, hogy az örökösökre húszmillió forintos kölcsön maradt, és ez a hagyatéki tárgyaláson derült ki számukra – meséli dr. Nagy Nikoletta.
> Ha közös bankszámlájuk vagy bankbetétjük volt, nincs más teendője, mint személyi igazolványával besétálni a bankba a pénzéért. Ha a szerződés szerint csak közösen vehettek fel pénzt, vigye magával a hagyatéki végzést is.
> Nézzen utána, hogy jogosult-e özvegyi nyugdíjra. Ilyet az elvált házastárs és az élettárs is kaphat. Siessen a kérelem benyújtásával, mert a kifizetés csak hatvan napra visszamenőleg történhet, így ha ennél többet vár, a pénze egy része elvész. Ha a párja még nem volt nyugdíjas, igényét a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell előterjesztenie, ha viszont nyugdíjasként halt meg, a kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtania.
> A törvényes örökös megkaphatja az elhunyt utolsó havi nyugdíját és a fizetését is, ha azt ő még életében nem vette fel.
> Az Országgyűlés szeptember 21-én fogadta el a polgári törvénykönyv új változatát. Kísérje figyelemmel, mert amikor bevezetik, egyebek mellett az öröklési rendben is jelentős változások várhatók. A jövőben még fontosabb lesz, hogy akinek van miről rendelkeznie, feltétlenül írjon végren­deletet!

4. További intéznivalók
Számos egyéb bürokratikus feladat vár az életben maradó félre. Íme, néhány példa:
> Ha eddig párja nevére érkeztek a közüzemi számlák, új szerződést kell kötnie a szolgáltatókkal. Ezt megteheti akár a cégek weboldaláról letölthető formanyomtatványon is (az eon.hu esetében például keresse az ügyfélváltozás-bejelentő lapot). Ha postán küldi, ne felejtse el csatolni a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
> Vigye vissza a bankba az elhunyt bankkártyáját, és kérje annak megszüntetését. Ugyanígy járjon el a hitelkártyájával is.
> Ha az elhunytnak volt haláleseti biztosítása, keresse fel a biztosítót, és intézkedjen a kedvezményezettnek járó összeg kifizetéséről.
> Ha volt az elhunytnak autója, fogja a jogerős hagyatéki végzést, a jármű törzskönyvét és forgalmi engedélyét, és kössön új kötelező biztosítást, majd a szerződéssel keresse fel a területileg illetékes okmányirodát, hogy átírják a kocsit az ön nevére.
> A tévé-, telefon- és internet-előfizetést a halotti anyakönyvi kivonat, a hagyatékátadó végzés és a saját iratai birtokában (esetenként még az adókártyájára is szükség lehet) tudja lemondani vagy átíratni az ügyfélszolgálati irodákban. Ha az előfizetéshez hűségnyilatkozat kapcsolódott, előfordulhat, hogy a szerződés felmondásakor fizetnie kell!

5. Adóügyek
– Ha az elhunyt egyéni vállalkozó volt, a család dönthet úgy, hogy egy közeli hozzátartozó viszi tovább a vállalkozást – mondja Vadász Iván, az Adótanácsadók Egyesületének alelnöke. – Ezt az APEH-nak kell bejelenteni a halál utáni három hónapon belül. Ebben az esetben nem kell adózni. Ha azonban a vállalkozás megszűnik, soron kívüli adómegállapítást kell kérni az adóhatóságtól.
A visszajáró vagy befizetendő adó az örökség része. Az adótartozásért minden esetben az örökös felel az örökrésze erejéig. Az adó mértékét az adóhatóság állapítja meg a benyújtott dokumentumok – például számlák, nyugták, bizonylatok – alapján. A határozat ellen fellebbezni lehet, ellenkező esetben az jogerőssé válik, és a megállapított összeget 15 napon belül be kell fizetni az adóhatóság számlájára. Ha kéri, és indokoltnak ítélik meg, kaphat részletfizetési kedvezményt is.

Hasznos tanácsok:
> Mindenképpen kérjen soron kívüli adómegállapítást, különben előfordulhat, hogy az adóhatóság csak évek múlva jelentkezik: az elhunytnak adótartozása van, amelyet önnek kell kiegyenlítenie.
> Jó, ha tudja, hogy a saját vagy az elhunyt munkáltatójától, esetleg egy érdekvédelmi szervezettől kapott temetési segély adómentes.

Hírek - VIP Ügyintézési Assistance személyre szabott szolgáltatások

Hová fordulhatnak az adatvédelmi jogérvényesítéssel az ügyfelek?

2017. Június 13.

részletek

S.O.S. ingatlan kézpénzes adásvétel 1 munkanapos ügyintézéssel

2016. Július 05.

részletek

Miket kell ügyintézni, hogy kell eljárni hozzátartozónk halála esetén?

2015. Április 16.

részletek

Ezekkel a trükkökkel húzzák le az itthon autóbérlést választó autósokat

2014. Augusztus 13.

részletek

Magánszemélyek részére

RÉSZLETEK

Cégek
részére

RÉSZLETEK

Intézmények, -hivatalok részére

RÉSZLETEK

Külföldön élő magyarok részére

RÉSZLETEK

Egyházak
részére

RÉSZLETEK